Katholieke Basisschool de Vonder

H.F. Roetgerinklaan 1 7623 AX Borne

Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Vonder

Het team

Toelichting van de school

Het team is qua leeftijd een goede samenstelling van ervaren en startende leerkrachten. Ervaring is nodig voor stabiliteit binnen het team. Jongere leerkrachtenkunnen o.a. zorgen voor inbreng van nieuwe ontwikkelingen, die ze op de PABO hebben geleerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat het vinden van vervanging bij ziekte van een leerkracht op enig moment een serieus probleem is. Als dit voor onze school aan de orde is, is het belangrijk dat er op deze situatie beleid is. Dat is hieronder beschreven en mede vastgesteld door de Medezeggenschapsraad. Als een leerkracht zich ziek meldt, hanteren we de volgende werkwijze:  

  • Via OBT Mobiliteitscentrum wordt geprobeerd een invalleerkracht te regelen. De invalleerkracht is een leerkracht die bevoegd is om les te geven. Niet alle invalleerkrachten mogen gymnastiek geven. Het kan dus gebeuren dat een groep geen gymnastiek krijgt op het moment dat de vaste leerkracht kortdurend afwezig is. We doen wel altijd ons best om te kijken of een collega de bewegingsonderwijs les kan geven.  
  • Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, vragen we de leerkrachten die vaste uren hebben op onze school of ze extra willen werken. Eerst benaderen we de evt. duopartner van een zieke leerkracht. Als die niet kan of er is geen duopartner, dan vragen we een andere leerkracht.  
  • Als er geen invaller of vaste collega beschikbaar is, kijken we of het mogelijk is dat een medewerker die ambulant is (IB'er, bouwcoördinator, ICT`er of directeur) beschikbaar is om in te vallen.  
  • Indien de school beschikt over een derde- of vierdejaars student wordt overwogen om deze student in de hem/haar bekende groep te laten functioneren en de daardoor vrijgeroosterde leerkracht de vervanging te laten doen, indien de schoolsituatie dat toelaat. 
  • Als er zowel intern als extern niemand te vinden is, zullen we de groep voor 1 dag verdelen over andere groepen. De kinderen krijgen dan les in een andere groep samen met een aantal kinderen uit hun eigen groep. Deze oplossing is een echte noodoplossing en kiezen we enkel om te voorkomen dat we leerlingen direct naar huis moeten sturen.  
  • De ouders, grootouders of verzorgers met een onderwijsbevoegdheid en VOG die hebben aangegeven bereidwillig te zijn een groep over te nemen worden benaderd.  
  • Als voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden, krijgen de ouders/verzorgers van de betreffende groep een mail, en indien mogelijk ook een brief, waarin de ouders/verzorgers wordt verteld, dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen. Als dit meer dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.

Als we genoodzaakt zijn om te besluiten om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met onze bestuurder en delen we dit mee aan de inspectie. Dit gebeurt dus op zijn vroegst de dag nadat we ouders/verzorgers een mail hebben gestuurd.     

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven