Rooms Katholieke Basisschool Flora

Meidoornhof 2 7621 CL Borne

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Flora

Het team

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8 hebben 1 keer per week een gymles van een vakleerkracht vanuit Borne sport. De tweede gymles wordt verzorgd door de eigen groepsleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij ziekte en verlof:

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt er altijd eerst een beroep gedaan op de vaste invalpool van stichting Brigantijn. Elke school van Brigantijn heeft een eigen invalleerkracht. Deze leerkracht wordt ook ingezet voor andere scholen binnen en buiten de stichting. Mocht de vaste invalleerkracht niet beschikbaar zijn, dan wordt er een beroep gedaan op de regionale invalpool, waarbij de stichting is aangesloten. In het uiterste geval dat er geen invalleerkracht beschikbaar is en er van het vaste team geen leerkracht is die in kan springen, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Mochten er meerdere leerkrachten afwezig zijn en er is geen vervanging mogelijk dan kan er besloten worden tot het naar huis sturen van de leerlingen. In dat geval wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd via de schoolinformatie-app Mijnschool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven