Rooms Katholieke Basisschool Flora

Meidoornhof 2 7621 CL Borne

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Flora

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVensterpagina van de katholieke basisschool Flora. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de schoolgegevens van de KBS Flora. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van de school zelf. Ook biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties. De Flora is een school waar de sfeer en de leervoorwaarden dusdanig zijn dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Flora is eigentijds en enthousiast. Eigentijds in de organisatie van het onderwijs, o.a.met betrekking tot het omgaan met verschillen.

Daarnaast wil de school het eigen enthousiasme en de betrokkenheid overbrengen op de leerlingen. Wanneer kinderen enthousiast kunnen zijn is dat een signaal dat ze zich veilig voelen en dat is een voorwaarde om te kunnen bloeien in de breedste zin van het woord. De Flora hecht veel waarde aan persoonlijke betrokkenheid, zowel naar kinderen, collega’s als naar ouders toe.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is de laatste 4 jaar licht gestegen. Veel ouders uit ons voedingsgebied, maar ook daarbuiten kiezen bewust voor de Flora. Ondanks dat er landelijk, maar ook regionaal, sprake is van krimp is de verwachting dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven.
Weergave

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven