Flora Basisonderwijs

Meidoornhof 2 7621 CL Borne

Schoolfoto van Flora Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8 hebben 1 keer per week een gymles van een vakleerkracht vanuit Borne sport. De tweede gymles wordt verzorgd door de eigen groepsleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij ziekte en verlof

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt er altijd eerst een beroep gedaan op de vaste invalpool van stichting Brigantijn. Elke school van Brigantijn heeft een eigen invalleerkracht. Deze leerkracht wordt ook ingezet voor andere scholen binnen en buiten de stichting. Mocht de vaste invalleerkracht niet beschikbaar zijn, dan wordt er een beroep gedaan op de regionale invalpool, waarbij de stichting is aangesloten. In het uiterste geval dat er geen invalleerkracht beschikbaar is en er van het vaste team geen leerkracht is die in kan springen, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Mochten er meerdere leerkrachten afwezig zijn en er is geen vervanging mogelijk dan kan er besloten worden tot het naar huis sturen van de leerlingen. In dat geval wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd via de schoolinformatie-app Mijnschool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

* Tijdens spel komen verschillende vakken aan de orde.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

Voorschoolse educatie en aansluiting bij Flora:

Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft gekregen start het VVE programma al op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Spelenderwijs is er meer aandacht voor ontwikkelingsgebieden zoals taal, sociaal emotioneel. Basisschool Flora sluit met haar vroegschoolse aanbod in de groepen 1 en 2 aan bij het aanbod van de voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een VVE-indicatie krijgen deze zorg op maat, de ondersteuning geldt voor alle kinderen die hier behoefte aan hebben. Onderdeel van het VVE beleid is een goede overdracht van onderwijsbehoeften van uw kind van voorschool naar school. 

Terug naar boven