Flora Basisonderwijs

Meidoornhof 2 7621 CL Borne

Schoolfoto van Flora Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVensterpagina van de Flora basisonderwijs. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de schoolgegevens van de basisschool Flora. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van de school zelf. Flora is een school waar de sfeer en de leervoorwaarden dusdanig zijn dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Flora is eigentijds en enthousiast. 

Daarnaast wil de school het eigen enthousiasme en de betrokkenheid overbrengen op de leerlingen. Wanneer kinderen enthousiast kunnen zijn is dat een signaal dat ze zich veilig voelen en dat is een voorwaarde om te kunnen bloeien in de breedste zin van het woord. Flora hecht veel waarde aan persoonlijke betrokkenheid, zowel naar kinderen, collega’s als naar ouders toe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigentijds
  • Enthousiast
  • Betrokken
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is de laatste 4 jaar licht gedaald. Veel ouders uit ons voedingsgebied, maar ook daarbuiten kiezen bewust voor Flora. Er is regionaal sprake van krimp. De verwachting is dan ook dat het leerlingenaantal de komende jaren licht zal blijven dalen. Op Flora werken we met 8 enkelvoudige jaargroepen. Als er zoveel kleuters instromen dat groep 1 te groot wordt, richten we een instroomgroep in. Tegelijkertijd zullen we groepen combineren, als dit gezien het leerlingaantal nodig is.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak maken met de directie voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school om een goede indruk te krijgen van onze werkwijze en sfeer. Wanneer u kiest voor aanmelding, ontvangt u hiervan een bevestiging. Een definitieve inschrijving gebeurt op het moment dat zowel ouders als school Flora als beste plek zien voor het kind. Het kan zijn dat de school extra informatie nodig heeft. Een aantal weken voorafgaand aan de start op school, neemt de leerkracht van de groep contact met u op voor een intakegesprek, eventueel samen met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek worden ook momenten om te wennen afgesproken.

Aanname

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. 

Ons advies is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het wenselijk om in januari te starten. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders. Kinderen die nog moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig te zijn. 

Bij aanmelding van een oudere leerling, dit noemen we zij-instroom, kan de definitieve toelating op Flora mede afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport c.q. leerlingdossier van de school van herkomst. Dit rapport wordt samen met de gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en de directeur. Vervolgens neemt de directeur een toelatingsbesluit. De betrokken ouders worden z.s.m. geïnformeerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven