Jan Ligthartschool

Anemoon 26 7621 AZ Borne

Schoolfoto van Jan Ligthartschool

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een stukje van je leven.
Voor de kinderen en voor u als ouder. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de basisschool?
Dat is een groot en belangrijkdeel van een kinderleven.

Een school kies je met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.
Voor u ligt de schoolgids van de Jan Ligthart, een fijne, levendige, sociaal veilige school met een openbaar karakter.
Een school waar wij als team trots op zijn.

Onze school heeft deze schoolgids samengesteld om te helpen bij het kiezen van de juiste school voor uw kind.
Wij willen dat alle kinderen en ouders op onze school zich welkom voelen. Iedereen hoort erbij. Iedereen is anders en samen met kinderen, ouders en leerkrachten vormen we De Jan Ligthart.
Op de Jan Ligthart werken we met elkaar aan goed onderwijs in een goede sfeer. Als je met plezier naar school gaat, kun je beter leren.
We houden in ons onderwijs rekening met de verschillen tussen kinderen.
In deze schoolgids kunt u lezen waar onze school voor staat en hoe wij ons onderwijs vormgeven.  U  kunt  hier  lezen  wat  u  van ons  mag  verwachten  in  de  jaren  dat  u  uw kind  aan  ons  toevertrouwt.  Verder  is  het een naslagwerk door het jaar  heen en dus handig om goed te bewaren. U krijgt de schoolgids bij de aanmelding van uw kind. Vervolgens krijgt u aan het begin van  elk  schooljaar  een  actuele  aanvulling, met   o.a.   de   schoolvakanties.   Eventuele aanvullingen en wijzigingen zullen wij aan u doorgeven via de maandelijkse infobrief.

Mocht  u  na  het  lezen  van  deze  schoolgids nog  vragen  hebben,  schroomt  u  dan  niet die te stellen. U bent altijd welkom om een afspraak met mij te  maken. Mocht u informatie missen, dan horen we dat    graag    van    u.   
Opmerkingen    en suggesties  van  uw  kant  zijn  uiteraard  van harte welkom.

Namens het team Jan Ligthart,

Robert Franken (directeur)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven