o.b.s. De Meander

Molenstraat 3b 9531 CH Borger

 • Wekelijks krijgen alle leerlingen een half uur muziekles van juf Nelleke.
 • Kinderen uit hogere groepen lezen wel eens voor in de onderbouw.
 • Tijdens de rekenles gaan we af en toe ook praktisch aan de slag. Wat is nu eigenlijk een liter? En hoeveel glazen van 20 cl kan ik vullen?
 • In de onderbouw werken we met thema's. Hier koppelen we onze doelen aan.
 • Met z'n tweeën een ruimtereis maken.

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Meander is een openbare basisschool. We geven onderwijs aan ongeveer 180 kinderen verdeeld over 8 groepen. De naam Meander is voor onze school gekozen omdat deze verwijst naar de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en dit proces verloopt nooit langs een strakke, rechte lijn. Wij willen hieraan tegemoet komen door het kind in zijn eigen ontwikkeling te stimuleren, motiveren en volgen.

De Meander is sinds oktober 2013 gevestigd in MFA Het Hunzehuys. In de MFA hebben tevens faciliteiten als buitenschoolse opvang, de bibliotheek, een kinderopvang en peuteropvang onderdak. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Samenwerken
 • Eigenaarschap
 • Wereldburger
 • Open houding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben rond de 180 leerlingen op school. Deze zijn verdeeld over 8 enkele groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op de Meander met het 5 Gelijke Dagen Model (5GDM). Dit houdt in dat de kinderen alle dagen van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten om te spelen. Om 12.20 uur zullen we in de groepen met de kinderen een broodje eten. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee naar school.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school een gezonde versnapering nuttigen. De schoolregel voor de kleine pauze-consumpties is: 

 • op dinsdag, woensdag en donderdag nemen kinderen groente of fruit en drinken mee naar school.
 • op maandag en vrijdag mag er een uitzondering worden gemaakt en kan er in plaats van groente/fruit een gezonde consumptie meegegeven worden. Dat kan brood of versnapering zijn, die niet erg zoet of vet is. Het lunchpakket is naar eigen inzicht. We gaan er vanuit dat de kinderen geen snoep meenemen in hun lunchpakket. 

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen, wat wij verdelen over dagen en weken. Wij hanteren een 5 gelijke dagen model, waarbij de kinderen aaneengesloten van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten om te spelen en daarna wordt de meegebrachte lunch genuttigd. We voldoen hiermee aan de wettelijke voorgeschreven uren. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven