o.b.s. De Meander

Molenstraat 3b 9531 CH Borger

 • In de groepen 1 en 2 werken we veel met thema's.
 • Met wereldoriëntatie werken we thema's. Hier gingen de kinderen op onderzoek over het onderwerp vulkanen.
 • We werken een aantal keren per jaar greoepsdoorbrekend. Hier gingen leelringen voorlezen in groep 1 en 2.
 • Dit schilderij is gemaakt door de leerlingen van groep 2 en 3. Samenwerken als rode draad door de school.
 • "Welke kaarten horen bij elkaar? Maak goede tweetallen."

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Meander is een openbare basisschool. We geven onderwijs aan ongeveer 180 kinderen verdeeld over 8 groepen. De naam Meander is voor onze school gekozen omdat deze verwijst naar de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en dit proces verloopt nooit langs een strakke, rechte lijn. Wij willen hieraan tegemoet komen door het kind in zijn eigen ontwikkeling te stimuleren, motiveren en volgen.

De Meander is sinds oktober 2013 gevestigd in MFA Het Hunzehuys. In de MFA hebben tevens faciliteiten als buitenschoolse opvang, de bibliotheek, een crèche en peuteropvang onderdak. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Samenwerken
 • Eigenaarschap
 • Wereldburger
 • Open houding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 gaan 36 leerlingen van groep 8 van school. Hierdoor zit er een kleine daling in ons leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op de Meander met het 5 Gelijke Dagen Model (5GDM). Dit houdt in dat de kinderen alle dagen van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten om te spelen. Om 12.20 uur zullen we in de groepen met de kinderen een broodje eten. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee naar school.  

Wij hebben als school het “Gezonde school vignet”. Dit hebben we op het gebied van Bewegen en Sport. We proberen samen met de combicoaches om een gevarieerd programma samen te stellen tijdens en (soms) na schooltijd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school een gezonde versnapering nuttigen. De schoolregel voor pauze-consumpties is: 

 • op dinsdag, woensdag en donderdag nemen kinderen groente of fruit en drinken mee naar school.
 • op maandag en vrijdag mag er een uitzondering worden gemaakt en kan er in plaats van groente/fruit een gezonde consumptie meegegeven worden. Dat kan brood of versnapering zijn, die niet erg zoet of vet is. Het lunchpakket is naar eigen inzicht. We gaan er vanuit dat de kinderen geen snoep meenemen in hun lunchpakket. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven