Openbare Basisschool H.W. Heuvelschool

Kronenburgerstraat 3 A 7271 GD Borculo

Schoolfoto van Openbare Basisschool H.W. Heuvelschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze informatiesite van de HW Heuvelschool in Borculo. De  HW Heuvelschool is een openbare school. We werken vanuit een duidelijke structuur aan goed onderwijs met veel aandacht voor lezen, taal en rekenen. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind. Door gedreven, vaardige en enthousiaste leerkrachten wordt voor ieder kind een goede basis neergezet voor zijn/haar ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier
  • betrokken
  • samen
  • structuur
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Heuvelschool werkt in het kader van voor- en naschoolse opvang samen met kinderopvangorganisatie Partou in Borculo.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven