Daltonschool St Joris

Hoflaan 4 7271 BR Borculo

  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als Daltonschool vinden wij het belangrijk dat kinderen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren kinderen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. Daarvoor heeft onze school o.a. een leerlingenraad ingesteld, wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen en wordt gebruik gemaakt van de Sociale competentie observatielijst (scol).
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven