Daltonschool St Joris

Hoflaan 4 7271 BR Borculo

Schoolfoto van Daltonschool St Joris

Het team

Toelichting van de school

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken.

Als gepassioneerde Daltonleerkrachten is het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten vanzelfsprekend. We blijven ons voortdurend ontwikkelen zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Samen zijn we verantwoordelijk voor ons onderwijs en alle leerlingen. We hebben een positieve open, eerlijke en onderzoekende houding, waarbij onderwijs het onderwerp van gesprek is. Leren van en met elkaar maakt daar een structureel onderdeel van uit. De basis van al ons handelen is gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin de sociale en emotionele veiligheid voor de leerling, ouders en de collega gewaarborgd wordt.

In de dagelijkse activiteiten is het ontwikkelen van waardebesef en beoordelingsvermogen de rode draad. Leerlingen/ ouders en leerkrachten moeten elkaar respecteren. Deskundigen en/of specialisten hebben een structurele plek binnen onze school. Om hun professionaliteit adequaat te houden voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor- en dragen ze zorg voor hun eigen ontwikkeling.

Ons schoolteam bestaat uit enthousiaste, betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten, een ambitieuze directeur, een gedreven interieurverzorgster en een flexibele conciërge. Er is sprake van evenwicht wat betreft leeftijden, talenten en eigenschappen. Zo hebben we deskundigheid in huis op het gebied van interne begeleiding, bewegen, kunst en cultuur, muziek, gedragsverwachtingen, ICT, talentbegeleiding en natuurlijk Dalton. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn aangesloten bij het Personeelscluster Oost-Nederland.
Deze organisatie regelt alle vervangingen. Tevens is er overleg
en zijn er afspraken over personeelsbeleid en onderwijs

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van Passend Onderwijs hebben alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin een beeld wordt gegeven van de mogelijkheden en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan kinderen.

In het schoolondersteuningsprofiel van Daltonschool Sint Joris staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven