Daltonschool St Joris

Hoflaan 4 7271 BR Borculo

  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris
  • Schoolfoto van Daltonschool St Joris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Daltonschool Sint Joris in Borculo.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Voor meer in formatie kunt u terecht op onze website: www.jorisschool.nl

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een nadere kennismaking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Fijne sfeer
  • Brede kijk
  • Actief
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool Sint Joris telt rond de 200 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen. We werken momenteel met 14 leerkrachten, 2 interne begeleiders en 3 onderwijsassistenten. De verwachting is, dat onze school in de toekomst lichte groei zal laten zien wat betreft het leerlingaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om de effectieve leertijd te verhogen mogen de kinderen vanaf 8.15uur naar binnen lopen, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. De ouders, die hun kind naar de klas brengen worden daarom met nadruk verzocht bij de 2e zoemer de klas te verlaten.

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht. Ouders worden verzocht kinderen niet voor die tijd naar school te laten gaan of te brengen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven