Openbare Basisschool Kiezel en Kei

't Hambroek 54 7271 HB Borculo

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kiezel en Kei

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Oponoa investeert flink in bewegingsonderwijs  

Bij OPONOA vinden we het belangrijk dat leerlingen bewegen en sporten. Dit schiet in onze huidige samenleving er soms bij in: het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen lid zijn van een sportclub en ook buiten spelen is soms minder goed mogelijk. Toch is bewegen belangrijk. Daarom zal vanaf het schooljaar 2015-2016 op alle OPONOA-scholen in alle groepen per week 2 lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten. Ook gaan de leerlingen kennis maken met een aantal teamsporten, waarbij wordt samengewerkt met sportverenigingen.

Bewegen en sporten is leuk. Kinderen leren er mee te winnen, verliezen en samenwerken in een team. Het zelfvertrouwen wordt erdoor vergroot en uiteindelijk komen de leerlingen hierdoor tot betere leerprestaties.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat  beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Daarnaast bieden sommige scholen zelf extra ondersteuning aan kinderen die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben. 

Ondersteuningsteam (OT)

Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over uw kind.  Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel:

·         leerkracht

·         intern begeleider

·         onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband)

·         gezinscoach (vanuit jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin)  

Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven