Openbare Basisschool Kiezel en Kei

't Hambroek 54 7271 HB Borculo

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kiezel en Kei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van OBS Kiezel en Kei. 

Kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen OBS Kiezel en Kei. Zij gaan dagelijks met plezier naar deze school. Samen leggen we de basis voor een goede toekomst. We kijken naar het kind en helpen hem of haar de talenten en interesses te ontdekken en ontwikkelen! Op deze schoolpagina vindt u informatie over de school en het onderwijs, gebaseerd op de gegevens van DUO, aangevuld met onze eigen informatie.

Meer informatie over de dagelijkse praktijk op OBS Kiezel en Kei vindt u op de website of via Facebook en Instagram.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Betrokkenheid
  • Samen leren
  • Bewegen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven