ODS De Finneblom

't Herntsje 1 9212 PJ Boornbergum

Schoolfoto van ODS De Finneblom

Het team

Toelichting van de school

Onderwijsteam:

Leerkracht groep 1/2: juf Janien

Leerkracht groep 3: juf Sanne

Leerkracht groep 3 en 4: juf Petra

Leerkracht groep 5/7: meester Jarno

Leerkracht groep 6/8: juf Maartje 

Leerkracht groep 1/2 en 5/7: juf Simone

Ondersteunend personeel:

Leerkrachtondersteuner: juf Ilse

Conciërge: meester Michel

Managementteam:

Intern begeleider: juf Rianne

Directeur: juf Marianne

Vakdocenten:

HVO: meester Jochem

GVO: meester Ydo

Gym: meester Auke (dinsdag) en sportleerkracht van Sportbedrijf Drachten (vrijdag)

Stagiaires
Ieder schooljaar ontvangt onze school studenten van de PABO en/of de opleiding Onderwijsassistent, die tijdens hun stageperiode ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Deze stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten. Als de stagiaire in het laatste jaar van de opleiding zit (LiO: Leraar in Opleiding) kan hij/zij meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen. Deze LiO stagiaire is gedurende een heel of een half schooljaar een aantal dagen van de week aanwezig. De stagiaire werkt zo aan zijn/haar eigen opleiding en kan voor extra menskracht in onze school zorgen. Niet elk jaar hebben wij de mogelijkheid om een LiO-stagiaire te begeleiden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof van personeel is conform de CAO geregeld.
Wanneer een personeelslid recht op verlof heeft, proberen wij dit binnen het team op te vangen. Mocht dit niet lukken dan wordt er een beroep gedaan op de vervangingspoule via het servicebureau van Adenium / OPO Furore.

Wanneer er geen vervangers meer in de vervangerspool beschikbaar zijn, worden de volgende stappen toegepast:
Dag 1: De kinderen worden verdeeld over andere groepen indien thuis geen opvang geregeld kan worden;
Dag 2: De desbetreffende groep kan een dag vrij worden gegeven;
Dag 3: Er treedt een roulatieschema in werking waarbij iedere andere groep een dag vrij krijgt en de betreffende leerkracht voor de groep van de zieke leerkracht wordt ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkrachten Humanistische Vorming (HVO) en Geestelijke vorming (GVO) geeft wekelijks 45 minuten les aan de groepen 7&8.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1&2 is de verdeling tussen taal en rekenen niet altijd expliciet te benoemen. Dit heeft er mee te maken dat de taalontwikkeling veelal impliciet aan de orde komt tijdens andere vakgebieden. De kinderen gaan in totaal 23,5 uren per week naar school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan welke doelgroepen wij ondersteuning geven staat vermeld in ons SOP.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven