ODS De Finneblom

't Herntsje 1 9212 PJ Boornbergum

Schoolfoto van ODS De Finneblom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van openbare daltonschool De Finneblom.
U kunt op deze pagina kennismaken met de school, de gegevens zijn afkomstig van DUO, inspectie en van het team van o.d.s. De Finneblom. Voor nog meer gegevens verwijzen we naar onze website www.finneblom.nl. Uiteraard stellen we het zeer op prijs om u persoonlijk te begroeten op school. U kunt altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Marianne Oostelbos-Rooks

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vrijheid&verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2021 telt De Finneblom 101 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de agenda van Parro en op onze website staan alle vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld. Ook kunt u hier de schoolactiviteiten vinden, zodat u een duidelijk overzicht heeft van het schooljaar.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen het onderwerp schoolklimaat en veiligheid willen wij u een beeld geven hoe wij dit op onze school vorm geven.

Terug naar boven