Christelijke Basisschool Bij de Boarne

Suderom 2 9212 PS Boornbergum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Bij de Boarne

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaand uit:

Groep 1/2 - juf Rosan
Groep 3/4 - juf Merel en juf Marit
Groep 5/6 - juf Froukje
Groep 7/8 - meester Sven en juf Mariëlle
IB            - Jeannine Twerda
Directeur - Marije Palma

Teamleden met speciale taken:

Coördinator Kanjertraining -
Coördinator
Werkdruk middelen - juf Mariëlle
ICT-er - meester Sven

Onderwijs Ondersteunend Personeel:

Onderhoud - Michel Steigstra
Secretaresse - Jeanet Helbig

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens het schooljaar zijn er door ziekte of andere reden situaties waardoor een leerkracht vervangen moet worden voor een dag of een langere tijd. Als vervangen niet lukt, doen we een beroep op de invallers uit de vervangingspool van Adenium.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven