JKC De Opbouw

Burg Praamsmalaan 34 8701 AP Bolsward

 • Schoolfoto van JKC De Opbouw
 • Samen picknicken aan de tuinzijde van de school
 • Schoolfoto van JKC De Opbouw
 • Schoolfoto van JKC De Opbouw
 • Schoolfoto van JKC De Opbouw

In het kort

Toelichting van de school

De Opbouw is een Jenaplan kindcentrum voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij bieden een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en kinderen de gelegenheid krijgen te groeien en te ontwikkelen. Onze school is sinds mei 2022 een Jenaplan kindcentrum. Dat betekent dat de kinderopvang een integraal onderdeel vormt binnen de organisatie. Wij werken samen met Kinderopvang Eigen&Wijzer.

Op JKC De Opbouw  hebben we

 • Basisonderwijs
 • Voorschoolse kinderopvang voor kinderen van 4 – 13 jaar·
 • Naschoolse kinderopvang voor kinderen van 4 – 13 jaar
 • Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar 
 • Peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar 

Ons onderwijs wordt vormgegeven door de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs: gesprek, spel, werk en viering. U kunt de schoolgids downloaden en lezen hoe wij ons onderwijs vorm geven. Verder kunt u lezen wat de resultaten van de school zijn. Deze gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Onderwijsinspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Samen
 • Betrokken
 • Groei en ontwikkeling
 • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We starten het schooljaar 2024-2025 met vier groepen:                               
 • een onderbouwgroep (groep 1/2) 
 • een middenbouwgroep (groep 3/4/5) 
 • twee bovenbouwgroepen  (groep 6/7/8)

In de stamgroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden waar het werken en met en van elkaar leren centraal staat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school gaat voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 open om 8.20 uur, de stamgroepleiders zijn dan in het groepslokaal aanwezig. De kinderen van de onderbouw worden bij het hek op het plein ontvangen door de stamgroepleider. Zij spelen nog even buiten en gaan om 8.30 uur gezamenlijk naar binnen. Om 8.30 uur beginnen we met ons onderwijsprogramma. Omdat wij werken met een continurooster blijven de leerlingen tussen de middag (12.00-12.30 uur) op school. Wij hebben het 5 gelijke dagen rooster voor de groepen 3 tot en met 8. De onderbouw (groep 1 en 2) is op woensdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven