Jenaplan Basisschool de Opbouw

Burg Praamsmalaan 34 8701 AP Bolsward

  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw
  • Samen picknicken aan de tuinzijde van de school
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool de Opbouw

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn als school blij met het algemene rapportcijfer dat ouders aan ons geven: 7.89! We scoren daarmee 0,32 hoger dan het landelijk gemiddelde. De door de school gehouden ouderenquête (scholen met succes) is uitgebreider dan de enquete van Mijn scholen op de kaart / Vensters.  Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ouders heel tevreden zijn over de leerkracht (8,6) en de sfeer op school (8,5)en  begeleidng (8.1) Contact met school (7.3) scoort minder hoog en is als verbeterpunt aangemerkt.    

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven