Christelijke Basisschool De Bron

De Blink 1 8701 LV Bolsward

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Bron is een middelgrote school met ca. 335 kinderen verdeeld over vijftien groepen. Wij hebben een ruim en eigentijds gebouw aan De Blink 1 in Bolsward. De school heeft voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw een eigen ingang, een eigen buitenplein en een eigen lesplein. Door het ruim opgezette gebouw merk je in de school nauwelijks dat er zoveel kinderen zijn. Daardoor is het gezellig en overzichtelijk.  De school staat naast de sporthal, die binnendoor kan worden bereikt. In de directe omgeving zijn de sportvelden en het zwembad. De school ligt centraal in de stad. Doordat de school midden tussen woonwijken ligt, is het rond de school veilig. De school beschikt over uitdagende, groene pleinen. Ook hier is ruimte voor ontdekkend spelen en leren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Middelgrote school
  • christelijke identiteit
  • moderne school
  • veilig klimaat
  • rustige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 04-09-2023 wordt onze school bezocht wordt door 333 leerlingen. De laatste jaren kunnen we telkens na de kerstvakantie een extra instroomgroep formeren.  De jonge kinderen krijgen hiermee de aandacht die ze verdienen. De verwachting is dat op 01-02-2024 onze school wordt bezocht door 343 leerlingen. 

Er is op dit moment is er duidelijk sprake van een lichte groei.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven