Daltonschool De Blinker

De Blink 5 8701 LV Bolsward

  • Schoolfoto van Daltonschool De Blinker
  • Schoolfoto van Daltonschool De Blinker
  • Schoolfoto van Daltonschool De Blinker
  • Schoolfoto van Daltonschool De Blinker
  • Schoolfoto van Daltonschool De Blinker

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen BLINKT ergens in UIT...

Op Daltonschool De Blinker leven en leren we samen. We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich thuisvoelen op onze school.

Dat elk kind gezien wordt met zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten!

En dat we kinderen goed voorbereide op het vervolgonderwijs en de toekomst!

Op De Blinker leren kinderen ook nog iets extra. Dat beetje extra, wat is dat dan? Kinderen werken bij ons niet alleen aan hun leerdoelen, maar we leren ze ook Dalton tools om succesvol deel te kunnen nemen in de samenleving.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat kinderen allemaal op een Daltonschool leren? Kom langs en ervaar het zelf!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor talent
  • Samen werken, spelen & leren
  • Ruimte voor eigen leervragen
  • Engels voor alle groepen
  • Fijne sfeer & goed contact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven