Dalton Basisschool de Oosterbrink

Boijlerweg 88 8392 NK Boijl

Schoolfoto van Dalton Basisschool de Oosterbrink

In het kort

Toelichting van de school

"De Oosterbrink" is een basisschool voor openbaar Dalton onderwijs, gevestigd in Boijl, een dorpje in het Friese Weststellingwerf. Onze school is onderdeel van het Kindcentrum Boijl, dit vormen wij samen met kinder- en peuteropvang "de Kinderkei". Onze leuze "niet apart, maar samen" willen we graag waarmaken ten dienste van de kinderen. Wij zoeken daarbij aansluiting op bestaande situaties en richten ons ook op toekomstige ontwikkelingen. Dat houdt in, dat onze leerlingen zodanig onderwijs ontvangen, dat ze kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking en dat ze een sociale positie leren ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Brede school
  • Continurooster
  • Kanjertraining
  • Goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telt onze school 72 leerlingen. In dit schooljaar (2022-2023) zullen zo’n 10 leerlingen instromen in groep 1 en aan het eind van dit schooljaar nemen 7 leerlingen van groep 8 afscheid van onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven