Dalton Basisschool de Oosterbrink

Boijlerweg 88 8392 NK Boijl

Schoolfoto van Dalton Basisschool de Oosterbrink

In het kort

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum ligt centraal in ons dorp Boijl, onze school is gehuisvest in een nieuw multifunctioneel gebouw (sinds 2011-2012). In ons gebouw zijn de volgende partners aanwezig; de Kinderkei (Kinderopvang, voorschoolse- en naschoolse opvang) & Doomijn (Peuterspeelzaal) Wij zijn een Dalton school. Dit betekent dat we werken volgens de volgende uitgangspunten: vrijheid (in gebondenheid), samenwerken en zelfstandigheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Brede school
  • Continurooster
  • Kanjertraining
  • Goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op teldatum 1 oktober 2013, 71 leerlingen, 1 oktober 2014, 90 leerlingen, 1 oktober 2015, verwachting 93 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven