Gearwurkingsskoalle de Wâldiik

Domela Nieuwenhuisstrjitte 53 9233 KN Boelenslaan

  • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
  • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
  • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
  • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
  • De schooltuin en de schoolkippen

In het kort

Toelichting van de school

Gearwurkingsskoalle De Wâldiik

Welkom op de site van De Wâldiik. De nieuwe samenwerkingsschool die officieel op 19 augustus 2013 van start is gegaan.

De nieuwe samenwerkingsschool heeft 11 oktober 2013 de nieuwe naam, De Wâldiik gekregen.

De school is een samenwerkingsverband tusse obs de Jan van Zuilenskoalle en de chr basisschool de Stile beide uit Boelenslaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentgericht onderwijs
  • Vreedzame school
  • Kind centraal
  • Toekomstgericht
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U kunt gebruik maken van voor- en naschoolse opvang in de school.

Voor de schooltijden hanteren we het vijfgelijke dagen model, de leerlingen gaan elke dag van half 9 tot twee uur naar school. Alle leerlingen blijven op school eten!  De leerlingen van groep 1 zijn woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsbeleidsplan zijn diverse protocollen opgenomen. O.a. agressie, geweld en seksuele intimidatie en social media.

Terug naar boven