Kindcentrum Octopus

Parkweg 36 5427 AL Boekel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Octopus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Octopus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Octopus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Octopus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Octopus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Kindcentrum Octopus. De gegevens op dit schooloverzicht zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Uitdaging
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door een natuurlijk verloop van minder kinderen binnen de gemeente Boekel is er afgelopen jaren een daling geweest van het aantal leerlingen.
De jaren met 3 groepen 8 liggen achter ons. Op dit moment hebben we van elke jaargroep 2 klassen. Dat is waar we naar streven.
Doordat de drie Boekelse scholen allen centraal op het Kindpark gesitueerd zijn, kunnen ouders voortaan een meer weloverwogen schoolkeuze maken en speelt wijk of ligging van de school geen rol van betekenis.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verregaande samenwerking tussen opvang en onderwijs
Bij GOO geloven we dat de versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren we een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. En het is ook nog praktisch: klaslokaal en opvanglocatie bevinden zich in veel van onze kindcentra onder één dak. We creëren een vertrouwde plek, waar de jongste kinderen geleidelijk kunnen wennen aan school, juffen en meesters, pedagogisch medewerkers en andere kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven