Kindcentrum De Regenboog

Parkweg 10 5427 AL Boekel

Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij willen als school graag open en transparant zijn. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Met dit SchoolVenster krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Voor aanvullende vragen of informatie kunt u altijd contact opnemen met de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Groeiend zelfbewustzijn
  • Verbondenheid
  • Actieve betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over 8 groepen. Twee kleutergroepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7-8 en groep 8.De gemiddelde groepsgrootte is 25,5 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven