OBS Uilenspiegel

Parkweg 10 5427 AL Boekel

  • Welbevinden is één van de kernwaarden in het Ervaringsgericht Onderwijs. Betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaarden voor ontwikkeling.
  • Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. Het lijkt wel alsof ze de tijd vergeten!
  • Op Uilenspiegel vieren we. Met je klas, met je bouw en/of met de hele school. We ontmoeten elkaar op vrolijke en droevige momenten.
  • Elk eiland heeft een betekenis en verwijst naar één van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. We koppelen deze aan thema's.
  • Leren gebeurt in interactie. Je hebt de confrontatie met anderen nodig om zelfkennis op te doen en om te groeien.

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven