Rooms Katholieke Basisschool Speel en Werkhoeve

Leeuwerik 1 2411 KR Bodegraven

De ingang van de school aan de Leeuwerik.

In het kort

Toelichting van de school

De Speel- en Werkhoeve is een leuke school in de wijk Broekvelden in Bodegraven. We zijn een katholieke school waar we het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wat maakt onze school zo gewoon bijzonder?

 • Wij hebben goede onderwijsresultaten en vinden taal en rekenen belangrijk als basis.
 • Wij zijn een Gezonde School en leren onze leerlingen hun "gezonde verstand" te gebruiken.
 • Ons programma Breder Kijken zorgt ervoor dat onze leerlingen een brede blik op de wereld hebben. 
 • Voor de creatieve ontwikkeling hebben wij wekelijks handvaardigheid-, muziek- en tekenlessen, creamiddagen en podiumkunst.
 • We handelen en denken oplossingsgericht: om problemen te voorkomen! 
 • We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Taal en rekenen: stevige basis
 • Brede onderwijsagenda
 • Ouderbetrokkenheid
 • Gezonde School
 • Oplossingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. <<<>>> Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven