Kindcentrum Wereldweijde

Cortenhoeve 51 2411 JL Bodegraven

 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Goede Herderschool proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool "Het Groene Hart". Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij grote uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit i.v.m. werk anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2 hebben per week 24 uur onderwijstijd. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

 • Zintuigelijke ontwikkeling
 • Taal en rekendenken
 • Lichamelijke oefening
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Wereldverkenning
 • Creatieve vakken
 • Levensbeschouwing
 • Spel en beweging

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben per week 24 uur onderwijstijd. Groep 5 t/m 8 hebben per week 26 uur onderwijstijd.

Het bovenstaande overzicht kan nog worden aangevuld met:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (3-8)
 • Schrijven (3-8)
 • Wereldverkenning (3-4)
 • Informatieverwerking/mediawijsheid (3-8)
 • Verkeer (1-8)
 • Speelkwartier (3-8)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een aanpak voor kinderen

- met ernstige lees- en/of rekenproblemen. Hieronder verstaan wij leerlingen die op drie methode-onafhankelijke meetmomenten een lage of zeer lage score hebben behaald en waarbij passende extra interventies niet leiden tot verbetering resultaat.

-  met een ernstige ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze leerlingen wordt extra verdiepend en verbredend aanbod georganiseerd op taal- en rekengebied. En daarnaast is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusgroep. Waarbij er een onderverdeling is tussengroep 5/6 en 7/8 onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht.

- met een ernstige ontwikkelingsachterstand.Voor deze leerlingen wordt aanbod op maat aangeboden afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van deze leerlingen.

- met sociale of emotionele achterstanden. Voor deze leerlingen worden er extra kindgesprekken gevoerd waar nodig met behulp van talentgedreven gesprekken en waar nodig verwijzing naar externe partners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven