Kindcentrum Wereldweijde

Cortenhoeve 51 2411 JL Bodegraven

  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Wereldweijde is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen. Wij bieden opvang en onderwijs in een veilige en rijke ontwikkelomgeving die bijdraagt aan het opdoen van kennis en vaardigheden voor nu en later. Wij zijn samen in ontwikkeling met oog voor het kind en met respect voor elkaar. Hierbij geven we onderwijs vanuit een open christelijke visie.

Het team zorgt dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Hierbij speelt de autonomie van het kind een belangrijke rol. Wij hebben door middel van de doorgaande lijn zicht op het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind. Ons aanbod stemmen wij af op ieders ontwikkelingsbehoeften. Wij stimuleren het kind om gebruik te maken van zijn kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen. Wij zien ouders als onze partners. Samen zorgen wij dat elk kind met zelfvertrouwen in de maatschappij staat om onderdeel van de nieuwe generatie te zijn.

Kindcentrum Wereldweijde is een samenwerking tussen de Vier Windstreken en Quadrant Kindercentra.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Betrokken
  • 0-12 onder één dak
  • (open) christelijke identiteit
  • Persoonlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die onderwijs krijgen zijn verdeeld over 6 groepen, de kinderen van het kinderdagverblijf over twee groepen en de buitenschoolse opvang is een gezellige huiskamergroep. We bieden binnen ons kindcentrum een compleet aanbod voor de leeftijd 0-12 jaar hierbij kunnen de kinderen gebruik maken van kinderopvang en onderwijs. 

Kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken bij ons samen om de kinderen te laten spelen, leren, ontdekken en ontwikkelen vanuit hun talenten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen kindcentrum Wereldweijde hebben we een continurooster. Dit rooster zorgt voor rust en duidelijkheid voor alle kinderen. De kinderen eten samen met hun leerkracht in de klas.

Het rooster hebben we in samenwerking met onze partner Quadrandkindcentra aangevuld met voor- en naschoolseopvang. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben op de vrijdag een vrije middag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een prettige sfeer vinden we enorm belangrijk en past bij wie wij als school willen zijn. Samen met ouders en kinderen bouwen we hier aan. Dit doen we door op school beleid te hebben op veiligheid, te werken met de methode Vreedzame school en met u (en uw kind) in gesprek te gaan over hoe het met uw kind gaat. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een vragenlijst afgenomen en waar nodig aanpassingen in beleid gedaan. Hiermee werken we aan een fijne sfeer op school.

Binnen ons kindcentrum werken we met een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne contactpersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met de kwestie om.

Naast de interne vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe vertrouwenspersoon van Kindcentrum Wereldweijde is: Albert van der Zalm. Hij is bereikbaar voor zowel medewerkers als ouders. Zijn telefoonnummer is 06- 23814297 en zijn mailadres is info@albertvanderzalm.nl.

Terug naar boven