Kindcentrum Wereldweijde

Cortenhoeve 51 2411 JL Bodegraven

 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind is uniek en heeft recht op een passend aanbod in zijn leerontwikkeling. Wij vinden de volgende uitgangspunten belangrijk voor het onderwijs op onze school:

 • We werken vanuit een christelijke identiteit en een veilige leeromgeving
 • We helpen kinderen zich te ontwikkelen tot (mede) eigenaar van het leerproces
 • We werken met moderne leermiddelen, waarbij leren en plezier samen gaan
 • We kijken naar ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind

Daarbij is een ‘open’ samenwerking met ouders, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, belangrijk. Dan kan uw kind het meest profiteren van de wisselwerking tussen thuis en school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderwijskwaliteit
 • Sociale vaardigheden
 • Nieuwe ontwikkelingen volgen
 • (open) christelijke identiteit
 • Vorming Integraal kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn qua leerling aantal een kleine school, de leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen. 

Onze school vormt vanaf september 2020 samen met Quadrant kindcentra een kindcentrum. Vanaf dat moment kunnen wij kinderen van 0-12 jaar een compleet aanbod geven van kinderopvang en onderwijs. 

Kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken hier samen om de kinderen te laten spelen, leren, ontdekken en ontwikkelen vanuit hun talenten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Goede Herderschool hanteert een rooster met traditionele schooltijden, aangevuld met voor-, tussen- en naschoolseopvang. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben op de vrijdagmiddag geen school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven