Prinses Beatrixschool

Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven

Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Prinses Beatrixschool in Bodegraven. Op deze site kunt u een beeld krijgen van onze school. Natuurlijk bent u van harte welkom om de school in het "echt" te komen bekijken. Sinds 2017 bieden we in samenwerking met Junis Kinderopvang, Voorschoolse- en naschoolse opvang in ons gebouw. Tevens is er peuteropvang gerealiseerd.


Veel info over onze school is te vinden op www.d4w.nl/prinses-beatrixschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ouderbetrokkenheid
  • Sociaal
  • ICT vaardigheid
  • Normen en waarden
  • Protestant christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zal de Pr. Beatrixschool gaan groeien. Op de 1 okt. 2020 zijn er rond de 168 leerlingen op school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven