Prinses Beatrixschool

Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven

Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Prinses Beatrixschool in Bodegraven. Op deze site kunt u een beeld krijgen van onze school. Natuurlijk bent u van harte welkom om de school in het "echt" te komen bekijken. 


Veel info over onze school is te vinden op www.d4w.nl/prinses-beatrixschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ouderbetrokkenheid
  • Sociaal
  • ICT vaardigheid
  • Normen en waarden
  • Protestant christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Pr. Beatrixschool groeit. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven