Basisschool Bocholtz

Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz

Schoolfoto van Basisschool Bocholtz

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in mei 2018 de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen. De volgende peiling stond gepland in schooljaar 2019 - 2020. Vanwege de tijdelijke schoolsluiting zal deze begin schooljaar 2020- 2021 afgenomen worden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft in mei 2018 een oudertevredenheidsenquete afgenomen via 'Scholen met Succes'. Wij nemen dit bij de ouders om de drie jaar af. De volgende peiling staat gepland in schooljaar 2020 - 2021

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven