Basisschool Bocholtz

Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz

  • Schoolfoto van Basisschool Bocholtz
  • Schoolfoto van Basisschool Bocholtz
  • Schoolfoto van Basisschool Bocholtz
  • Schoolfoto van Basisschool Bocholtz

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

                                 Gr.1      Gr. 2     

maandag                   5,50     5,50     

dinsdag                      5,50     5,50     

woensdag                   4,00     4,00     

donderdag                  5,50     5,50     

vrijdag                        0,00     0,00      

Subtotaal per week    20,50   20,50   

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.

Onze school heeft als eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder verstaan we ondermeer ernaar te streven de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd. We bieden de kinderen onder alle omstandigheden kansen om al hun talenten te ontwikkelen. Kinderen op onze school leren zichzelf te zijn, we willen dat ze zich zodanig ontwikkelen dat ze vanuit een positiefzelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. Hoewel onze groepen conform het jaarklassensysteem zijn geformeerd, bieden wij de instructie en verwerking veelal op drie niveaus aan. De onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht, waarna een vertaalslag plaatsvindt in het groepsplan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

School streeft naar een dekkend aanbod van 'experts' bij alle vak-vormingsgebieden. School is in ontwikkeling als het gaat om een taalspecialist en een cultuurspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven