Basisschool de Rolpaal

Groenestraat 32 8356 DB Blokzijl

  • Schoolfoto van Basisschool de Rolpaal
  • Schoolfoto van Basisschool de Rolpaal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van obs De Rolpaal
Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Rolpaal. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 
Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Informatie over het onderwijsconcept en praktische zaken vindt u op de website van school: www.rolpaal.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educatief Partnerschap
  • Gepersonaliseerd leren
  • Vreedzame School
  • Coöperatief leren
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Code Rood.
De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk. Die veiligheid kan in het gedrang komen bij extreme weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure opgesteld:
· Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen les gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een dergelijk alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van kracht.
· Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat vermeld op onze website.
· Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de school hierover persoonlijk (via Social School, Whatsapp of een andere manier) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd.
· CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de school te sluiten.

De school biedt in de bovenstaande situatie geen noodopvang (zoals bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven