Kindcentrum De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, welkom op de homepage van kindcentrum De Bussel op Schoolvenster. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van en de sfeer op kindcentrum De Bussel. De gegevens zijn afkomstig uit DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig vindt u toelichting bij cijfers en/of feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie met betrekking tot de schoolprestaties en zo ook de sfeer op het kindcentrum. 

Meer weten en zien van De Bussel? Lees dan hier verder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier, inzet en Talent
  • Uitdagend onderwijs
  • Samen en Sociaal
  • Vernieuwend
  • Beleven en Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantallen

Openbare basisschool De Bussel is ruim 40 jaar geleden gebouwd in een nieuwbouwwijk. Het aantal leerlingen op De Bussel is vanaf 2019 licht aan het stijgen. Dit is nog niet terug te zien in het aantal leerlingen in de bovenstaande grafiek. De uitstroom van de leerlingen van groep 8 is de laatste jaren groot geweest. De Bussel is licht aan het groeien bij de instroom van leerlingen in groep 1. We zijn vanaf juni 2020 gestart met een tweede kleutergroep. In schooljaar 2021-2022 zullen er 5 basisgroepen op De Bussel zijn. Een basisgroep op De Bussel is de groep waarin de leerlingen de dag starten en waar de leerlingen de dag afsluiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Bussel hanteren wij het vijf gelijke dagen model voor alle groepen (1 t/m 8). De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestprogramma
Via SCOL monitoren wij de sociale veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen, alsmede via vragenlijsten vanuit het kwaliteitssysteem WMK. Het anti-pestprotocol is onderdeel van het gedragsprotocol. In dit protocol staan de afspraken en acties beschreven. 

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheid van de leerlingen. We nemen een vragenlijsten vanuit het kwaliteitssysteem WMK af.
Om de twee jaar neemt de school de vragenlijst sociale veiligheid (uit WMK) af bij leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken en mogelijke acties uitgezet.

Terug naar boven