Kindcentrum De Bussel

James Grievelaan 23 A 1695 HZ Blokker

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes zorgen wij dat alle kinderen actief betrokken zijn bij de lessen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel
  • We hebben een prachtige bibliotheek op school met een ruime keus aan boeken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bussel

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, welkom op de homepage van kindcentrum De Bussel op Schoolvenster. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van en de sfeer op kindcentrum De Bussel. De gegevens zijn afkomstig uit DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig vindt u toelichting bij cijfers en/of feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie met betrekking tot de schoolprestaties en zo ook de sfeer op het kindcentrum. 

Meer weten en zien van De Bussel? Lees dan hier verder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier, inzet en Talent
  • Uitdagend onderwijs
  • Samen en Sociaal
  • Vernieuwend
  • Beleven en Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantallen

Openbare basisschool De Bussel is ruim 40 jaar geleden gebouwd in een nieuwbouwwijk. Het aantal leerlingen in het onderwijs is vanaf 2019 aan het stijgen. Dit is nog niet terug te zien in het aantal leerlingen in de bovenstaande grafiek.  De Bussel is aan het groeien bij de instroom van leerlingen in leerjaar 1.De leerlingen komen uit Blokker, de nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder en de Kersenboogerd. In schooljaar 2023-2024 zullen er 5 basisgroepen in het onderwijs op De Bussel zijn. Een basisgroep in het onderwijs op De Bussel is de groep waarin de leerlingen de dag starten en waar de leerlingen de dag afsluiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Bussel hanteren wij het vijf gelijke dagen model voor alle groepen (1 t/m 8). De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Algemene klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de Klachtencommissie Onderwijs. Scholen dienen namelijk te beschikken over een klachtenregeling.

Onze school is aangesloten bij:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)

Postbus 85191

3508 AD  Utrecht

Tel: 030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Terug naar boven