Openbare Basisschool Bornwaterschool

Ign. Bispincklaan 1 2061 EM Bloemendaal

  • We zijn gevestigd in een rustige groene straat in een karakteristiek gebouw met een grote tuin om te spelen en een moestuin.
  • Onze grote tuin biedt mogelijkheden om buitenlessen te verzorgen.
  • De visie van de Bornwaterschool is inzetten op de talenten van zowel de leerlingen als de leerkrachten.
  • De Kanjertraining is een sociaal emotionele methode met een positieve benadering. Vertrouwen, rust en wederzijds respect staan centraal.
  • Samen met de burgemeester hebben groep 4 en 7 bomen geplant in het bos van Bloemendaal.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Venster van de Bornwaterschool, een mooie school in Bloemendaal. Het is een school voor openbaar basisonderwijs en staat voor gedegen onderwijs en talentontwikkeling. Ook het sociale klimaat staat hoog in het vaandel. Welbevinden, gelijkwaardigheid en respect voor verschillende opvattingen staan hierbij voorop.

Samen met negen andere openbare scholen uit de regio valt de Bornwaterschool onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. We zijn een professionele, lerende organisatie en trots op onze resultaten. In dit venster treft u alle cijfers die dat onderstrepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend thematisch onderwijs
  • Veilig klimaat
  • Duurzaamheid
  • Zelfredzaamheid / Samenwerking
  • Cultuur en Sport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke schooldag is de Bornwaterschool geopend vanaf 08.20 uur.

De lessen starten om 08.30 uur.

Op Stoom verzorgt voor-, tussen- en naschoolse opvang

Vanaf 7.30 uur is uw kind welkom op de voorschoolse opvang waar de dag wordt opgestart met een rustig spelletje, een boekje of ochtendgymnastiek.

Tussen de middag zorgt Op Stoom voor een fijne lunchpauze tussen 12.00 en 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag (vrijdag vanaf groep 5).

Kinderopvang Op Stoom verzorgt na schooltijd de buitenschoolse opvang (BSO) van de Bornwaterschool. De BSO biedt dagelijks plaats aan 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De kinderen worden ook opgevangen tijdens schoolvakanties en roostervrije schooldagen. Op Stoom biedt een inspirerend activiteitenaanbod dat kinderharten sneller doet kloppen. Of het nu op het gebied van kunst, sport, natuur, toneel of muziek is, er zijn activiteiten voor jong en oud.

Reizigers

Naast de dagelijkse activiteiten krijgt de BSO regelmatig bezoek van Reizigers. Dit zijn pedagogisch medewerkers met een specialisme, bijvoorbeeld robotica, koken, film en fotografie, yoga of natuurkennis. Deze Reizigers blijven voor een bepaalde periode op de BSO en maken samen met de kinderen lekkere koekjes, een robot die kan dansen, een stop-motion filmpje of ze laten de kinderen relaxen met yogaoefeningen.

Eindeloze zomer met Op Stoom

Met de zomer in aantocht wordt er op dit moment hard gewerkt om een leuk, nieuw en inspirerend activiteitenaanbod te maken Tijdens de schoolvakanties is het ook heerlijk op de BSO. We hebben immers de hele dag – van 7.30 tot 18.30 uur – de tijd.

Omdat de vakantie zich bij uitstek leent voor leuke dingen, pakken we extra uit met een gevarieerd activiteitenaanbod. Van hutten bouwen tot beautydag, en van golfsurfen tot radio maken.... De activiteiten zijn ingedeeld op leeftijd van 4+ en 7+. We gaan ook vaak op pad. Bijvoorbeeld naar het bos, strand of museum. Lekker veel keus.

Zelf kiezen

Uw kind kan zelf kiezen aan welke activiteiten hij of zij wil deelnemen. Wordt uw kind altijd opgevangen op BSO Sarabande, maar gaat hij of zij liever naar Hutten bouwen bij BSO de Burcht? Geen punt! Soms is een vestiging in de schoolvakantie gesloten, maar dan is uw kind uiteraard welkom op een van onze andere locaties. Alleen in de vakantie naar Op Stoom Het is ook mogelijk om uw kind alleen in schoolvakanties bij Op Stoom te brengen. Bekijk hiervoor de prijslijst van de BSO van uw keuze http:// www.opstoom.nl , of mail naar mailto:planning@opstoom.nl.

Inschrijven vakantieopvang

Als uw kind al op Op Stoom zit Uw kind inschrijven voor de activiteiten in de vakantie doet u digitaal via de link in de e-mail die u twee weken voor de vakantie ontvangt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven