Basisschool Sint Anna

Plein 2 5863 AT Blitterswijck

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij bs St.-Anna Basisschool

Dit SchoolVenster geeft u zicht op basisschool Sint-Anna. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aangevuld door de school. Waar waardevol geven we een toelichting. Dit biedt u betrouwbare informatie over een groot aantal schoolzaken die u gemakkelijk kunt vergelijken met andere scholen. Deze informatie zegt veel maar niet alles over de school. “Harde” cijfers zijn maar een deel van het verhaal. Als u onze school echt wilt leren kennen, moet u eens binnen lopen. Doe dat dan bij voorkeur op afspraak.  


Sint-Anna is een school waar een fijne sfeer is tussen kinderen, ouders en leerkrachten.  Er zijn ongeveer 80 kinderen, verdeeld over gecombineerde groepen.  Dagelijks werken we aan kindgericht onderwijs.  We gaan uit van de kwaliteiten van kinderen en stimuleren hen in een kansrijke omgeving om actief betrokken te worden bij hun breed leren. Zo ontstaat onderwijs op maat en kan ieder kind op zijn niveau de ontwikkeling doormaken. We vinden het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.  Leren voor later noemen wij dat.

Wij nodigen iedereen van harte uit om een keer een kijkje te komen. Hiervoor kunt u binnenlopen of bellen naar 0478 531 817 of mailen naar: info@bsanna.nl.  

Het team van de St.-Anna streeft er naar om haar onderwijs zo in te richten dat:

• Welbevinden en Betrokkenheid de criteria zijn waarop acties en interacties beoordeeld worden.

• kinderen kunnen opgroeien tot geëmancipeerde mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen en de omgeving

• kinderen weten dat hun leerkrachten en begeleiders oprecht geïnteresseerd.

• fundamenteel leren tot stand komt. Kinderen dienen te worden uitgedaagd in situaties die aansluiten bij hun niveau en belevingswereld.

Want, …. kinderen die zich welbevinden en betrokken zijn, ontwikkelen zich maximaal (Prof. dr. Laevers, KU Leuven)!

Met vriendelijke groet,
Team bs. Sint-Anna


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimale ontwikkeling
  • Kindgericht
  • Welbevinden
  • Betekenisvol
  • Uitdagende ontwikkelomgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien stabiele leerlingaantallen de komende jaren! 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven