De Wiekslag

Veurste Rou 4 9697 RZ Blijham

  • Schoolfoto van De Wiekslag
  • Schoolfoto van De Wiekslag
  • Schoolfoto van De Wiekslag
  • Schoolfoto van De Wiekslag
  • Schoolfoto van De Wiekslag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het afgenomen tevredenheidsonderzoeken komt uit ParnasSys WMK en is in april 2023 ingevuld. De vragenlijst is uitgezet onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. We mogen concluderen dat onze leerlingen zich veilig voelen en over het algemeen tevreden zijn over de gang van zaken op onze school. Ze geven aan weinig gepest te worden. De leerlingen zijn tevreden over wat ze leren op school, zijn tevreden over de uitleg en de regels zijn duidelijk. 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het afgenomen oudertevredenheidsonderzoek komt uit ParnasSys WMK, ouders hebben de vragenlijst ingevuld in april 2023. 
Per gezin heeft 1 ouder de vragenlijst toegestuurd gekregen. Dit is de ouder die als eerste verzorger geregistreerd staat. In totaal zijn 73 vragenlijsten uitgezet. Het responspercentage was 56%. De ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op school. De verbeterpunten liggen op het gebied van informatie en communicatie. Het rapportcijfer van de ouders voor de school is een 7,3.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven