De Wiekslag

Veurste Rou 4 9697 RZ Blijham

 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting heeft een "pluspool", een vervangingspool waar eerst uit wordt geput. Ook zijn collega's, als het kan, bereid andere collega's te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt voor het beredeneerd aanbod zijn de doelen genoemd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys; leerlijnen voor het jonge kind.

Werkvormen in groep 1-2 zijn onder andere: 

 • Werken met ontwikkelingsmaterialen
 • Spel en spelen
 • Voorbereidende activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. 
 • Kringactiviteiten: voorlezen en vertellen, prentenboeken, opzegversjes, poppenkast,  taalspelletjes, actualiteit van de dag
 • Lessen fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing (HVO) is onderdeel van wereldoriëntatie.

In de middag wordt er thematisch onderwijs gegeven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Extra ondersteuning wordt gedefinieerd als ‘alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen’.

Extra ondersteuning heeft dus een directe relatie met de basisondersteuning zoals die is vastgesteld door het samenwerkingsverband en het schoolondersteuningsprofiel van de school die de extra ondersteuning aanvraagt. Wanneer de basisondersteuning ontoereikend is om het verwachte en onderbouwde ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveau van een leerling te realiseren, is extra ondersteuning mogelijk.

OBS de Wiekslag streeft ernaar om kinderen met extra onderwijsbehoeften een plek binnen de school te geven. Er zijn bijvoorbeeld kinderen op school met een aandachtsstoornis, een stoornis in het autistisch spectrum of een spraaktaalstoornis (TOS). Deze kinderen hebben vaak extra ondersteuning nodig van de leerkracht. Ook het groepsproces is belangrijk bij de ondersteuning van deze kinderen. Wanneer voor deze kinderen de uitkomsten vaneen traject binnen de basisondersteuning ontoereikend blijken te zijn, de school de ondersteuningsvraagonvoldoende kan beantwoorden, om goed tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen en om de leerkracht te ondersteunen, vraagt de school in samenwerking met de ouders extra ondersteuning aan in de vorm van een arrangement. De ondersteuning wordt jaarlijks vastgelegd in een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP). De extraondersteuning kan kortdurend of structureel van aard zijn. Het gaat hier om individueel op maat gemaakte arrangementen of om een groepsarrangement. Een individueel arrangement zal in de meeste gevallen op maat uitgewerkt worden wanneer zich een kind aandient voor een vorm van extra ondersteuning binnen de eigen school. De aanvraag wordt voorgelegd aan het Expertisecentrum SOOOG voor advies; het bestuur kent toe.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven