De Wiekslag

Veurste Rou 4 9697 RZ Blijham

 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag
 • Schoolfoto van De Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? Natuurlijk gaat u op zoek naar een school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. De school maakt echt het verschil! Op deze site vindt u informatie over Obs De Wiekslag. Wilt u meer weten, dan kunt u ook een kijkje nemen op onze website. Natuurlijk laten we u graag met trots onze sfeervolle school in het écht zien. Bent u op zoek naar een goede, sfeervolle basisschool voor uw kind? Wilt u graag meer informatie? Maak dan gerust een afspraak met onze schoolcoördinator. Zij wil u graag de school 'in bedrijf' laten zien en u meer vertellen over de 'ins en outs' van onze school. 

Identiteit: wie zijn wij?

De Wiekslag is een openbare school die valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Op een openbare school mag en kan geen kinderen weigeren op grond van afkomst, seksuele geaardheid, etniciteit of levensovertuiging. Daarmee wil de openbare school een afspiegeling van de samenleving zijn.

Op De Wiekslag stimuleren we kinderen:

 • zich zo breed mogelijk te ontwikkelen,
 • een eigen mening te vormen,
 • verantwoordelijkheid te nemen,
 • besef te krijgen van sociale samenhang,
 • om te samenwerken,
 • in mogelijkheden te denken,
 • een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen. 

Het doel van De Wiekslag is onderwijs van constante, hoge kwaliteit verzorgen voor kinderen in een veilige omgeving, nu en in de toekomst. Daarbij werken we vanuit “Boeiend opbrengstgericht” onderwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Respect / Enthousiasme
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Wiekslag telt in het schooljaar 22-23, 107 leerlingen. De leerlingen van obs De Wiekslag zijn in het schooljaar 2022-2023 onderverdeeld in 5 groepen:

groep 1-2 

groep 3

groep 4-5

groep 6-7

groep 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Het rooster zoals vermeld, geldt voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij. De groepen 1 en 2 zijn ook op donderdagmiddag vrij.

In verband met de Corona crisis is besloten om in elk geval tot de kerstvakantie van het schooljaar 2020-2021 een continurooster toe te passen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven