Christelijke Basisschool De Ikker

Farrewei 16 A 9171 LM Blije

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ikker

Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Ikker

Farrewei 16 A
9171 LM Blije

Telefoon:
0519561247
E-mailadres:
info@de-ikker.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
664
Website schoolbestuur:
www.opstreek.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven