De Klimophoeve v KBSO

Hoefweg 49 2665 CB Bleiswijk

  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Klimophoeve neemt in groep 8 de Centrale (Cito) Eindtoets af. Vanaf de kleutergroepen worden in januari en mei de toetsen van het Cito-Leerlingvolgsysteem afgenomen. Doordat ouders de beschikking hebben over inloggegevens van de Ouderportaal van Parnassys kunnen zij deze resultaten van hun kind(eren) gelijk zien en is dit tijdens de kind-ouder-leerkracht-gesprekken en de rapportgesprekken onderwerp van gesprek.

 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers geven maar voor een deel de kwaliteit van het onderwijs weer. De cijfers worden voor een groot deel beïnvloed door de intelligentie en de leefomgeving van een kind. Dit kan per groep en per jaar verschillen. Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 is één leerling uit groep 7 vervroegd uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs (VWO).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven