De Klimophoeve v KBSO

Hoefweg 49 2665 CB Bleiswijk

  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam is een mix van ervaren leerkrachten en jonge leerkrachten die pas enkele jaren geleden van de Pabo gekomen zijn. Wij zorgen met elkaar voor een goede sfeer, waarin het kind zich op zijn gemak voelt en waarbij goede resultaten behaald worden. Wij stellen een vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde en regelmaat voorop. Ook hechten wij eraan dat kinderen en ouders respect hebben voor elkaar en voor elkaars verschillen. Wij zien ouders als partners in de opvoeding van hun kind(eren) en er is een open contact met de ouders en de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school beschikt over een aantal huisinvallers die een groep over kunnen nemen wanneer de groepsleerkracht ziek of afwezig is. Mochten de huisinvallers niet beschikbaar zijn, dan wordt er een beroep gedaan op invallers van in invalpool van het schoolbestuur RVKO. Wanneer er niemand voorhanden is om in te vallen, dan worden de leerlingen van de desbetreffende groep opgedeeld over de andere groepen. Wanneer er voor een langere periode geen (huis)invaller is dan kan er incidenteel aan ouders van kleuters verzocht worden om hun kind thuis te houden. Hierbij geldt wel de afspraak dat leerlingen altijd naar school kunnen wanneer dit voor beide ouders niet realiseerbaar is.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In passend onderwijs komeneen aantal onderwijswerkniveaus:· Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jarengezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken; · Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt.Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaanwat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement; · Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Vanuit het arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek. Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen worden vanuit het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven