Christelijke Basisschool De Poort

Dorpsstraat 44 2665 BJ Bleiswijk

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Poort
 • We bouwen een kasteel met suikerklontjes.
 • Luchtlanding in groep 8
 • Naar het onderwijsmuseum om te zien hoe het vroeger was.
 • Ouders kijken naar de resultaten van het project.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Poort is een christelijke basisschool met een open karakter in het centrum van Bleiswijk. We werken met de kinderen in een sfeervol oud gebouw, vol met moderne, toekomstgerichte middelen aan de ontwikkeling van de kinderen. "Leren door denken en leren door doen" is ons motto.

In het ochtendprogramma werken we op beproefde wijze aan Rekenen, Lezen en Taal, uit boeken en op tablets. In het middagprogramma (onder begeleiding) hebben de kinderen het initiatief. Samen en zelf doelen kiezen, samen en zelf zoeken naar antwoorden en trots zijn op wat bereikt wordt.

Op CBS de Poort werken we aan resultaten op het gebied van kennis, begrip en vaardigheden. We willen dat alle kinderen met zelfvertrouwen de school doorlopen en verlaten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Sociale Veiligheid voorop
 • Leren door Denken en Doen IPC
 • Samen met ouders doen we het
 • Toekomstgericht
 • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het team van CBS de Poort bestaat momenteel uit 14 leerkrachten die aan 8 groepen lesgeven. Momenteel is het aantal leerlingen 185. Onze school verwacht nog leerlingen uit de nieuwbouwwijk 'Tuinen-Oost', die momenteel in aanbouw is. Onze school is uniek gelegen in het hart van Bleiswijk. De schoolpleinen zijn ruim en voorzien van speelobjecten. Het schoolterrein is via de Kerkstraat aan de achterzijde en via de Dorpsstraat aan de voorzijde te bereiken.

Onze school is aantrekkelijk voor nieuwe leerlingen omdat:

 • wij zorgen voor een goede sfeer met een goed pedagogisch klimaat
 • de zorg voor het kind voorop staat
 • de leerkrachten betrokken en enthousiast zijn
 • wij een goede kwaliteit van onderwijs hebben

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven