Openbare Basisschool Blaricum

Eemnesserweg 18 A 1261 HG Blaricum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blaricum
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blaricum
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blaricum
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blaricum
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blaricum

In het kort

Toelichting van de school

In het oude dorp van Blaricum staat de Openbare Basisschool Blaricum.

De OBB is voor ieder kind uit de buurt toegankelijk. Wij bieden onze leerlingen gedegen onderwijs en een sportieve basis. Met bewezen onderwijsmethoden en concentratie op de basisvakken taal en rekenen, halen we het beste uit ieder kind naar boven. We hanteren een mix van modern en klassiek onderwijs, waarin de leerkracht een belangrijke rol speelt. En onder het motto: een gezonde geest in een gezond lichaam, besteden we veel aandacht aan welbevinden, sport en gezond gedrag. Tevens vindt u op onze school, als enige in de regio, voltijds onderwijs aan hoogbegaafden. Sinds januari 2017 draagt de school het predicaat EXCELLENT!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie Relatie Competentie
  • 21ste century skills
  • Talentontwikkeling
  • KiVa School
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven