KBS de Pionier

Levensboom 8 1261 MX Blaricum

Schoolfoto van KBS de Pionier

In het kort

Toelichting van de school

KBS de Pionier is een school op katholieke grondslag en heeft als een van de speerpunten: Early English. KBS de Pionier biedt leerlingen vanaf groep 1 les in het Engels. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vroeg vreemde talen onderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien geeft het ze een enorme voorsprong in het voortgezet onderwijs. Verder zetten we ons sterk in voor veiligheid, duidelijkheid en structuur, ?exibiliteit en ruimte bieden, acceptatie van verschillen en vertrouwen. We doen dat ondermeer met het programma Vreedzame School.

Meer weten? Ga naar KBS de Pionier in een overzicht 

Of ga naar kbsdepionier.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven