Basisschool Bijvanck

Levensboom 4 1261 MX Blaricum

Schoolfoto van Basisschool Bijvanck

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 x 45 minuten per week gymles van een vakleerkracht in een zeer volledig en modern ingerichte, grote zaal die op het schoolterrein is gehuisvest.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt basisondersteuning aan de kinderen. Dat houdt in:

De onderwijsvormgeving valt te beschrijven als:leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen een stevige schoollijn ten aanzien vanniveaudifferentiatie te herkennen is. In de verschillende groepen is zichtbaardat leerlingen gegroepeerd worden en op eigen niveau onderwijs verwerken enaangeboden krijgen.  Er is sprake vaninstructiegroepjes en individuele begeleiding van leerlingen. Leerlingen hebbentaakbrieven voor verschillende vakken en kunnen hierop hun verwerkingsstofterug vinden. De leerkrachten zijn in staat hun tijd effectief te verdelen overde verschillende leerlingen.Naast het werken in niveaugroepen hanteert de schooleen systeem van heterogeen groeperen op activiteit, waarbinnen samenwerkendleren zichtbaar is. Voor deze groepjes worden dierennamen gebruikt, die in debezochte groepen zichtbaar werden bediend. De school werkt met de 1-zorgroute en blijft dekomende tijd onder de aandacht tijdens teambijeenkomsten. In het verleden waser sprake van veel individuele handelingsplanning. Vragen die leerkrachten stellen op het gebied van‘zorg’ zijn veelal gericht op leerachterstanden en soms zelfregulatie entaakwerkhouding.De school hanteert een systeem van groeps- enleerlingbesprekingen. In principe wordt de groep twee keer per jaar besproken,voor individuele leerlingen worden aparte afspraken gemaakt.De school heeft als zeer positieve standaard ‘de blik naarbinnen richt’ als er sprake is van zorg of uitval. Standaardvraag is steeds:welke aanpassingen moet en kan de leerkracht maken? Wat is nodig en mogelijk(wenselijk en haalbaar) om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte vande leerlingen? Middels het werken met groepsplannen streeft de school ernaareerder preventief dan curatief te werken, om zo uitval te voorkomen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven