Franciscusschool

Bergmolen 3 5531 EH Bladel

Schoolfoto van Franciscusschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen naar respectvolle, zelfverantwoordelijke wereldburgers die zichzelf op positieve wijze en vol zelfvertrouwen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Leren doen we samen, vanuit verbinding en vertrouwen, binnen een inspirerende leeromgeving waarin leerlingen zich bewust zijn van hun eigen handelen en de betrokkenheid hoog is. Wij zetten samen in op het behalen van een maximaal kennis- en vaardigheidsniveau voor ieder kind en dragen er zorg voor dat kinderen zich sociaal-emotioneel zo evenwichtig mogelijk ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn: verbindend, betekenisvol, daadkrachtig, inspirerend en transparant.

Op de Franciscusschool werken we met een leerstofjaarklassensysteem en daarnaast bieden we groepsdoorbrekend het leesonderwijs aan op niveau, zowel technisch lezen als begrijpend lezen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend
  • Betekenisvol
  • Daadkrachtig
  • Inspirerend
  • Transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven