Martenaskoalle

Klaas van der Meijstrj 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle

Het team

Toelichting van de school

Vanwege mobiliteit binnen Onderwijsgroep Fier zijn deze gegevens niet altijd up-to-date. Er kunnen dus ondertussen wisselingen zijn geweest in het personeelsbestand.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een collega ziek is, of verlof heeft, dan wordt er vervanging geregeld. De vervangers zitten in een poule door Elan OWG is gecreëerd. Binnen deze poule zijn vaste invallers, maar ook collega's die in vaste dienst zijn bij Elan OWG

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Sommige vakgebieden zijn gekoppeld. Zo staat bijvoorbeeld begrijpend lezen onder lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

O.b.s. de Opslach is de openbare school in Franeker. We willen zoveel mogelijk leerlingen van een passend onderwijsaanbod voorzien in een veilig pedagogisch klimaat. Het schoolgebouw is rolstoelvriendelijk en beschikt over een invalidentoilet. Binnen ons onderwijs bieden we basis ondersteuning aan en werken we intensief samen met onze ketenpartners en voorzieningen die ons onderwijs ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de onderbouw staat betrokkenheid centraal. Om de betrokkenheid te bewerkstelligen, creëren we een zoveel mogelijk uitnodigende en uitdagende omgeving. Het kind kiest over het algemeen die activiteit waarin het geïnteresseerd is en speelt/ontdekt (en dus leert) op deze wijze gemotiveerd. Er wordt gespeeld/ontdekt in verschillende hoeken (bijv. bouwhoek, poppenhoek, leeshoek, rekenhoek, luisterhoek, zand/watertafel, themahoeken) in het lokaal, op het leerplein en op het plein. In de kring en in de hoeken worden allerlei activiteiten gedaan die o.a. de algemene ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling bevorderen. (bijv. samen praten over belevenissen, voorlezen, opzegversjes, kringgesprekken). De vak- en vormingsgebieden komen spelenderwijs aan de orde in de hoeken. De voorbereidende lees-, reken- en schrijfactiviteiten(de leervoorwaarden) worden in groep 1 en 2 aangeboden in de speelhoeken. Diverse methodes worden gebruikt als bronnenboek. Het ontwikkelingsmateriaal is qua moeilijkheidsgraad geordend. We leren kleuters zich te uiten bij de sociale-, creatieve- en expressieve vakken en we besteden veel aandacht aan de motorische ontwikkeling. De grove motoriek komt bijvoorbeeld aan bod tijdens het buitenspelen, met groot ontwikkelingsmateriaal, tijdens de gymlessen en in diverse hoeken in het lokaal. De fijne motoriek oefenen en stimuleren we bijvoorbeeld door het aanbieden van creatieve werkjes, kralenplanken, puzzels, verven, prikken en knippen. Kleuters leren erg veel tijdens hun spel door zaken te ervaren. Tijdens de lessen observeert de leerkracht dan ook regelmatig en vormt zich een beeld van de leerling. In het groepsboek worden allerlei gegevens bijgehouden, die op bovengenoemde ontwikkelingsgebieden betrekking hebben.

Terug naar boven