Christelijke Basisschool Mooitaki

Klaas van der Meijstrjitte 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki

Het team

Toelichting van de school

Op CBS Mooitaki werken 12 personeelsleden. 9 leerkrachten (7 vrouwen en 2 mannen, een onderwijsassistent, een intern begeleider, en een directeur.

De leeftijdsopbouw van het team ziet er als volgt uit:

- 8 % jonger dan 30 jaar

- 25 % in de leeftijd van 30 - 40 jaar

- 25 % in de leeftijd van 40 - 50 jaar

- 33% in de leeftijd van 50 - 60 jaar

- 8 % in de leeftijd van 60 jaar of ouder.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is om welke reden dan ook dan proberen we altijd een vervangende leerkracht te regelen. We maken daarvoor gebruik van de vervangingspool van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân. In geval dat er geen vervanging geregeld kan worden en de groep kan ook niet verdeeld worden over andere groepen, dan kan het gebeuren dat de leerlingen voor een dag "naar huis gestuurd" worden. Dit proberen we echter zoveel mogelijk te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor gymnastiek is er elke week een sportcoach op school. Deze geeft les aan alle groepen. 

In het najaar krijgt groep 5 een aantal muziek lessen van de brassband uit Bitgummole. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder taal verstaan wij Nederlandse taal, technisch en begrijpend lezen en spelling

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op cbs Mooitaki geven wij les aan alle kinderen die een verwijzing hebben naar het reguliere basisonderwijs. Onze school biedt voldoende ruimte om kinderen te begeleiden met dyslexie, dyscalculie, faalangst, sociale vaardigheden en hoogbegaafdheid. Ook kinderen met een andere 'bijzonderheid' kunnen prima terecht binnen onze vereniging. Onze vereniging heeft een uitgebreid netwerk van organisaties die bij ons op school komen om kinderen te helpen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we graag naar het ondersteuningsprofiel van de school. Deze is digitaal te vinden op onze website, www.cbsmooitaki.nl, en op de website van 'Mijn scholen op de kaart.'  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van de Brede Skoalle Bitgummole. In deze brede school is ook kinderopvang gehuisvest van Kids First. In het dorp is nog een kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). We werken met beide samen.

Terug naar boven