Christelijke Basisschool Mooitaki

Klaas van der Meijstrjitte 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,
Wij zijn CBS Mooitaki, de Christelijke basisschool die voornamelijk bezocht wordt door kinderen uit Beetgummermolen, Beetgum en Engelum. Maar ook zeker uit andere plaatsen. Kwalitatief goed onderwijs kent geen grenzen! In deze schoolgids vindt u de nodige informatie met betrekking tot onze school, waarbij we vooral uitgaan van het kind....uw kind. Door uit te gaan van de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders geloven wij dat kinderen goed onderwijs kunnen krijgen wat past bij hen. Onderwijs is meer dan alleen meer lesstof verwerken op papier of digitaal. Onderwijs moet je horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Zo trekken wij er veel op uit, hebben we een heuse speel -en ontdek tuin met moestuinen, maken we gebruik van Plusklassen en Gouden Handen klassen en geven wij veel ruimte en aandacht aan het proces van en tot leren. Want voorgaand aan een resultaat gaat altijd een proces. We werken dan ook veel aan onze 3 kernwaarden; verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en vertrouwen. Wij nodigen u van harte uit om deze website door te lezen, maar nodigen u nog meer uit voor een gesprek. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? U bent van harte welkom, we horen graag van u.Hartelijke groet,Team CBS Mooitaki    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorgzaamheid
  • Vertrouwen
  • Gemoedelijk
  • Verantwoordelijk
  • Toegankelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen laten een kleine krimp zien. Het gebied van onze school staat ook aangemerkt als een krimpregio. Niettemin, de krimp gaat wel minder snel dan in eerste instantie aangenomen was. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op CBS Mooitaki werken we op maat. Dat houdt in dat we een start en eindgesprek hebben waar leerkracht, ouders en leerlingen aan deelnemen. De ruimte ertussen worden door deze drie partijen afgestemd op de wensen en behoeften van de leerling. Zo kan het zijn dat kinderen die meer zorg behoeven meer met de leerkacht en hun ouders om de tafel gaan, dan kinderen die hier minder behoefte aan hebben. Dit alles is in afstemming en samenspraak tussen ouder, kind en leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven