Basisschool De Zeveneik

Dorpsstraat 110 6456 AG Bingelrade

  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik
  • Het beste dat je kunt worden, is jezelf!
  • Kraanwater drinken is gezond en wordt gestimuleerd op De Zeveneik
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool "De Zeveneik". Onze naam is afkomstig van het dorpje uit het boek De 7 eigenschappen van Happy Kids.  Vanuit de 7 gewoonten leren wij kinderen hoe ze het werk kunnen aanpakken en met elkaar kunnen omgaan zodat ze eigenaarschap ontwikkelen voor hun handelen.

Wilt u een kijkje nemen in school? Maak een afspraak met ons en onze kinderen leiden u graag rond. Tijdens dit bezoek kunt u onze werkwijze zien en kunt u verdere informatie verkrijgen.
Nadere informatie is ook te vinden op onze website: https://zeveneik.nl

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • The leader in me
  • ontmoeten
  • ontwikkelen
  • ontplooien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2018 is De Zeveneik ontstaan uit een fusie van De Spil en de St. Gertrudis.

De school is gevestigd aan de Dorpsstraat 110 in Bingelrade. Het gebouw heeft een flinke opknapbeurt ondergaan en is op onderdelen verbouwd zodat we het gewenste onderwijs kunnen realiseren. We school biedt onderwijs aan ongeveer 90 leerlingen. De leerlingen komen niet alleen uit het dorp Bingelrade, maar ook vanuit de omringende dorpen alsook grensgemeenten uit Duitsland.
De PSZ is gevestigd in een unit naast het gebouw en via een doorgang verbonden met de school. Dit zorgt voor een goede samenwerking tussen PSZ en school en een natuurlijke doorstroming.

link website INNOVO: regels voor aanmelding en toelating

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven